Białystok
ul. Św. Rocha 13/15 lokal 241
RZEMIEŚLNIK II

tel. (085) 744 64 94